logo firmy Perspektywa

Tel. 604 225 547 | 660 566 212


perspektywa@perspektywa.gda.pl
ul. Arkońska 29A | 80-387 Gdańsk

Aktualności


Zmiany w prawie pracy 2018(1) Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2018 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: (a) stawka miesięczna 2100 zł brutto (wobec 2000 zł brutto w 2017); (b) stawka godzinowa 13,70 zł brutto (wobec 13 zł brutto w 2017). (2) Zmiana kwoty zwolnionej z podatku PIT od świadczeń rzeczowych w całości finansowanych z ZFŚS. Z dniem 1 stycznia 2018 roku kwota wolna od podatku od wartości świadczeń rzeczowych w całości finansowanych z ZFŚS wynosi 1000 zł (wobec 380 zł w 2017). ...

Czytaj dalej

Zmiany w Prawie Pracy w 2017 roku – aktualizacjaUWAGA! Od 2017 roku w życie weszły zmiany w prawie pracy, dotyczące: (1) Terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – jeden termin – 21 dni; (2) Obowiązku tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania – powstaje u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników; (3) Zawierania umów o odpowiedzialności materialnej – pod rygorem nieważności powinna być zawarta w formie pisemnej ...

Czytaj dalej